12. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
10 - 13 Mart 2016 / Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya - Türkiye
Untitled Document

Bildiri Ana Konuları

American Journal of Cardiology (AJC) Konuları Journal of Cardiovascular Surgery (JCVS) Konuları

1. Perkütan koroner girişimler
2. Akut koroner sendromlarda perkütan koroner girişimler
3. Koroner stentler ve stent teknolojisinde  gelişmeler
4. Yapısal kalp hastalıklarında peruktan girişimler
           4.1. ASD,VSD ve PDA kapatma
           4.2. Transkateter aortik kapak replasmanı
           4.3. Transkateter pulmoner kapak replasmanı
           4.4. Diğer
5 .Takiaritmilerin transkateter ablasyonu
           5.1. Supraventriküler taşikardiler
           5.2. Ventriküler taşikardiler
           5.3. Atriyal fibrilasyon
6. Aritmiler ve antiaritmik ilaç tedavisi
7. Atriyal fibrilasyonda tedavi
8. Atriyal fibrilasyonda inmenin önlenmesi
9. Kalıtsal aritmi sendromları
10. Bradiaritmler için kardiyak pacing
11. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
12. Elektrokardiyografi ve non-invaziv elektrokardiyoloji
13. Hipertansiyon ve antihipertansif tedavi
14. Koruyucu kardiyoloji  
15. Hiperlipidemi  tedavisi
16. Metabolik Sendrom
17. Kardiyovasküler Görüntüleme  
          17.1. Ekokardiyografi
          17.2. Kardiyak MRG
          17.3. Kardiyak BT
          17.4. Nükleer kardiyoloji
18. Akut KoronerSendromlar
19. Kronik kararlı angına pektoris
20. Akut Kalp Yetmezliği  
21. Kronik kalp yetmezliği
22. Gebelik ve kalp hastalığı
23. Hipertrofik kardiyomiyopati
24. Dilate kardiyomiyopati
25. Kalp Kapak Hastalıkları  
26. Diabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalıklar
27. Obezite  ve Kardiyovasküler Hastalıklar
28. Kardiyovasküler Hastalıklarda Gen Tedavisi
29. Koroner ArterHastalığının Cerrahi   Tedavisi 
30. Periferik arter  hastalığı
31. Aorta hastalıkları
32. Periferik arter hastalığında girişimler
33. Kök Hücre Tedavisi
34. Pulmoner Hipertansiyon tanı ve tedavisi
35. Kardiyovasküler Evde Bakım
36. Kardiyovasküler Hemşirelik

1. TAVI
2. Minimal İnvaziv ve Robotla Kalp Cerrahisi
3. Kalp Yetmezliğinin Tıbbi ve Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
4. AF'nin Cerrahi Tedavisinde Yenilikler
5. Kalp Kapak Onarımında Yenilikler
6. Gebelik ve Kapak Hastalıları
7. Kalp Kapak Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
8. Transkateter Aort Kapak Replasmanı
9.  Kardiyopulmoner Bypass’ta Mikrodevreler
10. Koroner Bypass Cerrahisi
11. Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
12. Perfüzyon Kursu
13. Araştırma
14. ECMO
15. VAD
16. Endovasküler Cerrahi
17. Damar Hastalıkları
18. Karotis Arter Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
19. Torasik ve Torakoabdominal Aort Diseksiyonları ve Anevrizmaları
20. Periferik Arter Hastalıkları ve Tedavisi
21. Abdominal Aort Anevrizması
22. Periferik Arter Hastalığı
23. Konjenital Kalp Hastalıkları
24. Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları
25. Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Yönetimi
26. Hibrid Kalp ve Damar Ameliyatları
27. Doğumsal Kalp Hastalıkları

 
LookUs & Online Makale